English | Hebrew

Worldmate

משרדים לחב' היי-טק בבניין עזריאלי המשולש

החלל עוצב כרחוב באיזור בתי המלאכה בפלורנטין

כשחזיתות החדרים בפרויקט הם כחזיתות ברחוב