English | Hebrew

מבנה

המשרדים הראשים של קבוצת החברות של פישמן אחזקות

ממוקמים בשתי קומות בבניין המטה של החברה ברח' תוצרת הארץ בתל-אביב

הקונספט המוביל בפרויקט זה הינו עיצוב תת מבנים בתוך החלל המרכזי של המשרדים