English | Hebrew

סונובה

משרדי חב' סונובה יבואנית מכשירי השמיעה הגדולה בישראל

המשרדים החדשים ממוקמים בפארק מדעי החיים חיפה של חב' מבנה בשיתוף עם החברה הכלכלית חיפה

צלם : עוזי פורת