English | Hebrew

החברה הכלכלית לחיפה

פארק מדעי החיים הינו פרויקט משותף של חב' מבנה עם הכלכלית לחיפה והינו פארק מסחרי המכיל מרכזים רפואיים מתקדמים, מכוני מחקר מובילים, חברות מכשור רפואי וחממות טכנולוגיות, הפעילים בתחום מדעי החיים ומציבים את חיפה בחזית המחקר והפיתוח בתחומים נרחבים.